ดร.โสภณพาชมรอยพระพุทธบาท สระบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 51/2563: วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วัดพระพุทธบาท สระบุรี ว่ากันว่ามีอาณาเขตรัสมี 1 โยชน์ ตามมาดูกันถึงรอยพระพุทธบาท ณ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) พาชมวัดพระพุทธบาท สระบุรี ที่มีอาณาเขตรัสมีโดยรอบ 1 โยชน์ (10 กิโลเมตร) แต่ความจริงโดยรอบมีประชาชนอยู่อาศัยทั่วไป โปรดอ่านเพิ่มเติม แปลก “วัดพระพุทธบาทครองที่ดินรัศมี 1 โยชน์ (ครึ่ง กทม.)!” ได้ที่ https://bit.ly/2l0taRO

ดร.โสภณพาชมรอยพระพุทธบาท สระบุรี
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2430284957281921/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 322 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved