พุทธสถานจีฮงเกาะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 54/2563: วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            พุทธสถานจีฮงเกาะ อยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี ดำเนินการโดยพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย (จี่ฮงเกาะ) ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการถึงสมัยที่ 20 แล้ว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) พาชมพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย(จี่ฮงเกาะ | 紫峰閣) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 CHEE HONG BUDDHIST ASSOCIATION OF THAILAND Founded in B.E.2499 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถ.สุขประยูร ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ในราวๆ ปี พ.ศ.2492 ได้มี เศรษฐีชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพระนครได้เที่ยวเสาะแสวงหาที่ดินที่มีทำเลเหมาะเพื่อจัดสร้าง (https://bit.ly/30X5AbB)

พุทธสถานจีฮงเกาะ
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/814841178942809/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 329 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved