เซียนโค่ว-เจ้าแม่เขาสามมุข: พิษความหวังดีของบุพการี
  AREA แถลง ฉบับที่ 55/2563: วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เซียนโค่วแห่งหัวตะเข้ และเจ้าแม่เขาสามมุข แห่งชลบุรี ต่างมีตำนานเกี่ยวกับความรักที่เกิดจากพิษของความหวังดีของบุพการี เป็นเรื่องน่าอนาถ และเป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนรุ่นหลัง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปศาลเจ้าเซียนโค่วแห่งหัวตะเข้ และไปไหว้เจ้าแม่เขาสามมุขแห่งชลบุรี นับเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่น่าเศร้า

            ดูรายละเอียดตำนานรักได้ที่:

            - พาไหว้เซียนแห่งหัวตะเข้ AREA แถลง ฉบับที่ 52/2563: วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 https://bit.ly/2O2hwnc

            - คารวะเจ้าแม่เขาสามมุข AREA แถลง ฉบับที่ 53/2563: วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 https://bit.ly/2Go1xeL

เซียนโค่ว-เจ้าแม่เขาสามมุข: พิษความหวังดีของบุพการี
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1312658078942459/

 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 992 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved