ชมสุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล พาร์ค บ้านบึง ชลบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 57/2563: วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยี่ยมชมชมสุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล พาร์ค บ้านบึง ชลบุรี นับว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดทำคลิปที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ ดังนี้:
 

สุสานเนอร์วานา เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/630790121057639/

 

 

เคล็ดลับฮวงจุ้ย
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1069438720081679/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 409 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved