คฤหาสน์สุขาวดี บางละมุง รุกที่สาธารณะ ตรวจสอบได้ไง
  AREA แถลง ฉบับที่ 58/2563: วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            อสังหาริมทรัพย์ใดรุกที่ดินสาธารณะหรือไม่ ในเบื้องต้นจะตรวจสอบได้อย่างไร วิธีการอย่างง่ายก็คือการดูจากระวางโฉนด!

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าคฤหาสน์หรือบ้านสุขาวดี ที่ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท ในตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รุกที่ดินสาธารณะ และเมืองพัทยาได้สั่งให้รื้อในขณะนี้นั้น ความจริงเป็นอย่างไร จะตรวจสอบได้ด้วยวิธีไหนในเบื้องต้น

            กรณีนี้มีข่าวว่า “เตรียมยาแรง! เมืองพัทยา ลุยรื้ออาคารรุกที่สาธารณะ“บ้านสุขาวดี” ใน 15 วัน” <1> โดยมีรายละเอียดว่า “เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เมืองพัทยา ได้นำหมายคำสั่งรื้อถอนอาคารปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะริมทะเล จำนวน 3 อาคารไปติดที่บ้านสุขาวดี รวมเนื้อที่ 11 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเวทีการแสดงที่มีการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ อาคารโรงอาหารบริเวณที่ติดกับทางเดินสาธารณะติดทะเล ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ในแนวร่น 20 เมตร และอาคาร C ขนาด 5X15 เมตร จำนวน 2 อาคาร โดยเมืองพัทยา ได้แจ้งความดำเนินคดีกับ บริษัท เฮลท์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้รื้อถอนอาคารทั้ง 3 อาคารให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน และที่ผ่านมาบริษัทแห่งนี้ได้ทำการยื่นร้องอุทธรณ์คำสั่งของเมืองพัทยา ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี โดยระบุว่า เมืองพัทยาออกคำสั่งโดยมิชอบ”
 


 


 


 

            ในการตรวจสอบว่าที่ดินใดมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ในเบื้องต้น สามารถดูจากระวางโฉนดของกรมที่ดิน โดยเข้าไปที่เว็บนี้ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp แล้วหากทราบเลขที่โฉนด อำเภอและจังหวัดก็กรอกลงไป หรือกรอกสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่จะค้นหา  และหากไม่ทราบเลขที่โฉนด ก็กรอกเลขที่โฉนดสมมติ ก็มักจะปรากฏโฉนดที่ดินฉบับนั้นๆ แล้วหากไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับทรัพย์ที่สำรวจ ก็สามารถเลื่อนไปดูถึงทรัพย์ที่สำรวจได้ ดังเช่นกรณีตัวอย่างต่อไปนี้:

 


 

            ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณบ้านสุขาวดีในส่วนที่อยู่ตามแนวชายหาด ไม่ปรากฏมีเอกสารสิทธิ์ใดๆ ซึ่งเป็นทั้งในบริเวณที่มีอาคารและที่เป็นที่จัดสวน ดังนั้นก็อาจตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ๆ เป็นที่ดินสาธารณะ แล้วจึงค่อยตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ในที่นี้คือเมืองพัทยา) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในรายละเอียดต่อไป

            จะสังเกตได้ว่าในบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากตัวบ้านสุขาวดีประมาณ 100 เมตรเศษ ตรงบริเวณแนวคลองนกยางซึ่งแทบไม่มีสภาพเป็นคลองแล้วในหลายส่วน ได้กลายเป็นชุมชนแออัดที่มีผู้บุกรุกอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน  อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกี่องข้องกับชาวบ้านหรือมวลชนทั่วไป ทางราชการก็ยังอาจไม่ได้ดำเนินการในช่วงนี้เพราะอาจเกิดปัญหาความไม่สงบได้

            การตรวจสอบดูว่าที่ดินใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่จึงสามารถสืบค้นได้ไม่ยาก

อ้างอิง

<1> ผู้จัดการออนไลน์ 27 มกราคม 2563 https://mgronline.com/local/detail/9630000008865


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,186 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved