ดร.โสภณวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอสังหาฯ กทม-ชลบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 70/2563: วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญจากสุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียลปาร์ค บ้านบึง ให้ไปบรรยายให้กับฝ่ายขายของบริษัทฟังเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและชลบุรี ดร.โสภณ จึงได้ทำ FB Live ไว้

            สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียลปาร์ค บ้านบึง ชลบุรี เป็นโครงการสร้างสุสานครบวงจร สไตล์รีสอร์ทหรู ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nirvana-memorial.co.th

โปรดดูใน Facebook Live นี้
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/558092381584356/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 421 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved