ไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการอบรมนานาชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 73/2563: วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            ไวรัสโคโรนาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ส่งผลกระทบหนักต่อการจัดอบรมสัมมนานานาชาติในประเทศไทย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหายไปเกินครึ่ง
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ ดร.โสภณ เป็นผู้อำนวยการ ได้จัดการอบรมวิชาการประเมินค่าทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน (AP140: Fundamentals of the Valuation of Complex Properties)  ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าผู้เข้าอบรมหายไปทั้งที่จ่ายค่าสมัครแล้ว
            ทั้งนี้ในการอบรมนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมราว 30 คน แต่ที่มาร่วมงานจริงมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ถ้าเป็นในกรณีธุรกิจทั่วไป ก็คง “เจ๊ง” หรือยกเลิกการจัดงานไปแล้ว  แต่ในกรณีนี้ ดร.โสภณ เห็นใจและยินดีที่ยังมีผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ หากยกเลิกก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมเสียหายได้ จึงยังเปิดการสอนตามปกติ และ ดร.โสภณ ยึดนโยบาย Knowledge Is Not Private Property จึงสมควรแบ่งปันกันไป
            ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม-สัมมนาที่ยกเลิกไปประกอบด้วยผู้ที่มาจากประเทศบังคลาเทศ 5 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน  มาเลเซีย 2 คน สหรัฐอเมริกา 2 คน อินเดีย 2 คน และอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง  อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้เข้าร่วมจากประเทศเคนยา ฟิลิปปินส์ มัลดีฟ มาเลเซีย และคนไทยอีกส่วนหนึ่ง รวมเหลือเพียง 12 คนเท่านั้น  จะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่ยกเลิกส่วนมากเป็นข้าราชการจากส่วนราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ  แต่สำหรับภาคธุรกิจ และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอื่นยังมาตามปกติ
            ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ ดร.โสภณ มีกำหนดการไปประชุมที่นครอาบูดาบีในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ แต่คงไม่ได้ไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีไปบรรยายที่ฮ่องกงในวันที่ 14 กุมพาพันธ์ ซึ่งเจ้าภาพก็ได้เลื่อนกำหนดการออกไปปลายเดือนมีนาคมแล้ว  ส่วนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ยังมีการบรรยายที่นครนางกิง ประเทศจีน ซึ่งแม้ยังไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกงาน แต่ ดร.โสภณ คงไม่เดินทางไปในช่วงนี้ เพราะอยู่ห่างจากนครอู่ฮั่นเพียง 536 กิโลเมตรเท่านั้น
            ดร.โสภณ เชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยว หรือการเดินทางระหว่างประเทศคงหดตัวอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 1/2563 แต่เชื่อว่าจะค่อยๆ ดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 หรืออย่างช้าก็คงในไตรมาสที่ 3 เพราะในช่วงที่ผ่านมาไวรัสพวกนี้ เช่น โรคซาร์ส ใช้เวลาในการระบาดประมาณ 6 เดือนหรือไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 297 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved