แนวทางการฟื้นชีพโครงการร้าง
  AREA แถลง ฉบับที่ 74/2563: วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โครงการหมู่บ้านจัดสรรร้างจะทำอย่างไรให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่น่าท้าทายเป็นอย่างยิ่ง มาดูตัวอย่างกัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้พาคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สินจากต่างประเทศ ไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้เยี่ยมชมโครงการร้านจึงได้จัดทำคลิปนี้เพื่อเผยแพร่แนวทางในการแก้ไขไม่ให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 368 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved