“จ่ากราดยิงโคราช” กับการจัดระเบียบวงการอสังหาฯ-นายหน้า
  AREA แถลง ฉบับที่ 86/2563: วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าวจ่าทหารคนหนึ่งกราดยิงผู้คนจนเสียชีวิต 30 ศพ บาดเจ็บอีกจำนวนมากที่นครราชสีมา ให้ข้อคิดถึงการจัดระเบียบนายหน้าในประเทศไทย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 และในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณี “จ่ากราดยิงโคราช” ก่อเหตุกราดยิงประชาชนจนเสียชีวิตไป 30 ศพ (รวมตัวเองด้วย) และบาดเจ็บ 54 คน <1> นั้น สาเหตุมาจากเรื่องค่านายหน้าส่วนหนึ่ง <2> กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรที่ดินและธุรกิจนายหน้าควรได้รับการจัดระเบียบ

            1. กรณีธุรกิจที่ดินที่ไม่โปร่งใส ในการซื้อขายที่อยู่อาศัย ควรได้รับการจัดระเบียบด้วยการใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 เพื่อให้การคุ้มครองเงินของคู่สัญญา อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มีจุดอ่อน (ที่อาจจงใจเปิดช่องไว้) คือ “มาตรา 5  ในการทำสัญญาต่างตอบแทนใด ๆ คู่สัญญาอาจตกลงกันจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยการทำสัญญาดูแลผลประโยชน์และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”  คำว่า “อาจ” จึงเป็นการเปิดช่องให้ผู้ประกอบการไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ทำให้กฎหมายนี้เป็นหมัน ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อบ้าน

            2. ในกรณีธุรกิจนายหน้า ควรมีการจัดระเบียบนายหน้า มีการลงทะเบียนและการควบคุม ทั้งนี้อาจมีพระราชบัญญัตินักวิชาชีพเช่น นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและผู้บริหารทรัพย์สินในคราวเดียวหรือฉบับเดียวกันหรือแยกกันก็ได้ เพื่อให้วิชาชีพนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สังคมตลอดจนนายหน้าเอง  ในประเทศต่างๆ ทั่วอาเซียน ต่างก็มีกฎหมายวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์แล้ว แม้แต่เมียนมาก็มีแล้ว ประเทศไทยยังไม่มี นับว่าช้ามาก

            การคุ้มครองผู้บริโภคและจัดระเบียบนักวิชาชีพ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาชีพและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองในระยะยาว ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและไม่เกิดความสูญเสียไปได้

อ้างอิง
<1> กรุงเทพธุรกิจ. 9 กุมภาพันธ์ 2563. สลด ยอดเสียชีวิตพุ่ง 30 ราย เหตุกราดยิงโคราช https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865645
<2> อมรินทร์ทีวี. 10 กุมภาพันธ์ 2563. เมีย พ.อ. เปิดใจ “นายหน้า” เป็นต้นเหตุพา “จ่า” เที่ยวนักร้อง ผลาญเงิน 5 หมื่นทำคลั่ง (คลิป) https://bit.ly/2H5M6Zg และ ThaiPBS. 9 กุมภาพันธ์ 2563. เปิดปมสังหารเลือด "ธุรกิจนายหน้า" ค้างเงิน 50,000 บาท. https://news.thaipbs.or.th/content/288798
<3> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา. http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&hID=0


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 772 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved