“ตลาดราตรี” แห่งมุกดาหาร
  AREA แถลง ฉบับที่ 115/2563: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่านเคยไปตลาดราตรี Night Market แห่งจังหวัดมุกดาหารไหม  ยามมาเยือนนครแห่งนี้ อย่าลืมแวะเพื่อดูชีวิตชาวบ้าน เปิดทุกค่ำคืน!

            ในค่ำวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมตลาดราตรีแห่งจังหวัดมุกดาหาร มาเยี่ยมชมบรรยากาศกัน

            “ตลาดราตรีเมืองมุกดาหาร จัดว่าเป็นแหล่งรวมของกินอร่อยๆเลยก็ว่าได้ครับ ร้านอาหารนานาชนิด อาหารพื้นถิ่น อาหารเวียดนาม อาหารอีสาน มีให้ครบ ตลาดราตรีเป็นที่คนมุกดาหารออกมาจับจ่ายซื้ออาหารการกินกันทุกวัน คล้ายๆกับตลาดโต้รุ่งตามเมืองต่างๆนั้นเอง  ตลาดราตรีตั้งอยู่บริเวณ ถนนสองนางสถิตย์ หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร ช่วงเย็นๆ ประมาณ สัก 5 โมงเย็นก็จะเริ่มปิดถนน ให้เป็นตลาดราตรี และเปิดกันยาวๆไปจนดึก” (https://bit.ly/2SLQQK8)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 467 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved