KLCC รอบสวนสาธารณะต้องให้สร้างตึกสูง
  AREA แถลง ฉบับที่ 132/2563: วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            สวนสาธารณะ KLCC ให้ข้อคิดเราว่าเราควรให้สร้างตึกสูงรอบสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

            ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยี่ยมเยี่ยมสวนสาธารณะ KLCC ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ สวนแห่งนี้ให้ข้อคิดดีๆ ต่อแนวคิดการสร้างสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเมืองและประชาชนโดยรวม


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 276 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved