ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาต้องทำแบบถนนเลียบแม่น้ำฮัน กรุงโซล
  AREA แถลง ฉบับที่ 148/2563: วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาควรเป็นแบบไหนดี ดร.โสภณฟันธง เสนอเป็นแบบถนนเลียบแม่น้ำฮัน แห่งกรุโซล ประเทศเกาหลีใต้

            สองฝั่งแม่น้ำในกรุงโซล มีการก่อสร้างถนนขนาดใหญ่ เป็นถนนยกระดับขนาดใหญ่ขนาด 3-4 ช่องทางจราจรในแต่ละทิศทางหรือ 6-8 ช่องทางจราจรในแต่ละฝั่งของแม่น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ถนน  ระบายการจราจรที่คับคั่งในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยอาจทำเป็นถนนแบบเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Tollway) หรือไม่ก็ได้

            หากมีความจำเป็นในบริเวณบางส่วนของถนนอาจสร้างล้ำเข้าไปในแน่น้ำเจ้าพระยาบ้าง (โปรดดูตัวอย่างในกรุงโซล) ซึ่งแม่น้ำก็มีขนาดกว้างประมาณ 300-500 เมตรอยู่แล้ว การล้ำเข้าไปในแม่น้ำบ้าง ก็เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง ไม่ได้ทำให้เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำแต่อย่างใด  ในข้อนี้ อย่าไปมองว่าแม่น้ำเป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่แตะต้องไม่ได้เลย  ต้องดัดแปลงแม่น้ำมารับใช้ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

            ประโยชน์ของถนนนี้ยังสามารถเป็นเสมือนเขื่อนไว้ป้องกันน้ำท่วมได้อีกด้วย เพราะมีโอกาสที่น้ำท่วมขังได้แทบทุกปีในเขตกรุงเทพมหานคร  การสร้างถนนที่เสมือนเขื่อนนี้ จึงจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ตามในพื้นที่ส่วนใหญ่อาจเป็นการก่อสร้างแบบยกระดับเช่นเดียวกับทางด่วนทั่วไป  นอกจากนี้ในบริเวณใต้ทางด่วน ยังอาจจัดประโยชน์เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กๆ เป็นช่วงๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ด้วย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,478 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved