28 โครงการเปิดใหม่ กุมภา 2563
  AREA แถลง ฉบับที่ 156/2563: วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในเดือนกุมภาพันธ์ ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้น โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 28 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2 โครงการ และมีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้นตาม แต่มูลค่าโครงการกลับลดลง โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 26  โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 6,154 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 20,613 ล้านบาท

            มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,613 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,002 ล้านบาท (เดือนมกราคม 2563 มีมูลค่า 25,614 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ 20% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นระดับราคาปานกลางค่อนข้างถูกเป็นสำคัญ ซึ่งมีระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจำนวนประมาณ (61%) รองลงมา คือที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ (29%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

            ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือทาวน์เฮ้าส์ 9,850 ล้านบาท (48%) รองลงมาคือ อาคารชุด 4,347 ล้านบาท (21%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านแฝด 3,326 ล้านบาท (16%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา  5-10 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์จะเน้นราคา 2-3 ล้านบาท ส่วนอาคารชุดจะเน้นที่ราคา 2-3  ล้านบาทเป็นสำคัญเช่นกัน

            ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 7 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)

            ในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 20 โครงการ เช่น ถนนติวานนท์ ถนนรามอินทรา ถนนลาดพร้าว ถนนเทพารักษ์ ถนนพระราม 2  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 7 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน และชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น เช่น รังสิต-คลองหลวง ปทุมธานี บางบ่อ และพุทธมณฑล สาย 7 เป็นต้น


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 13,356 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved