ประชุมสมาคมผู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 158/2563: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเย็นวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 มีการประชุมสมาคมผู้ซื้อบ้าน (www.thaihomebuyers.org) โดยนายกสมาคมคือ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในที่ประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึง

            1. การเปลี่ยนตัวนายกสมาคมในวาระครบรอบครั้งใหม่
            2. การจัด FB Live ให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้าน ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ในประเด็นไวรัสโควิด-19 กับผลกระทบต่อการซื้อบ้าน โดยเชิญผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมด้วย
            3. การเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยที่ประสบปัญหาเพื่อช่วยเหลือและทำความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้ขายบ้าน

            อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการจัดดูงาน-สัมมนานอกสถานที่ในช่วงนี้ คณะกรรมการสมาคมให้งดเว้นไว้ก่อนจนกว่าปัญหาไวรัสจะทุเลาลงต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 254 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved