ไม่สามารถเดินทางไปเวียดนาม
  AREA แถลง ฉบับที่ 163/2563: วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โรคไวรัสโควิด-19 กระทบต่องานประเมินค่าทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ล่าสุด ดร.โสภณและทีมงานไม่สามารถเดินทางไปเวียดนามได้ แต่ก็ยังสามารถดำเนินการประเมินได้

            ในระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีกำหนดเดินทางไปประชุมและประเมินค่าทรัพย์สิน ณ นครตวีฮหว่า (Tuy Hoa) ทางเวียดนามตอนใต้ เหนือนครโฮจิมินห์ไปประมาณ 550 กิโลเมตร  อย่างไรก็ตามปรากฏว่า ดร.โสภณและคณะไม่สามารถเดินทางไปได้ เนื่องจาก

            1. สถานการณ์ที่เวียดนามค่อนข้างเลวร้าย หากบนเครื่องบินที่บินไปพบว่ามีผู้ติดเชื้อ อาจส่งผลให้ผู้โดยสารทั้งลำมีปัญหาได้  กระบวนการคัดกรองก็จะใช้เวลานานมากเป็นพิเศษ

            2. การติดต่อราชการโดยชาวต่างชาติในช่วงนี้ ก็ไม่สามารถทำได้  ประชาชนในนครต่างๆ ของเวียดนามต่างพยายามอยู่บ้าน 

            3. นอกจากนี้ในนครฟานเที้ยต (Phan Thiet) ที่อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 213 กิโลเมตร ก็มีการติดเชื้อครั้งใหญ่หลายร้อยคนจากการแพร่เชื้อของผู้ที่ดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา

            อย่างไรก็ตามการประเมินค่าทรัพย์สินยังสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยพันธมิตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชาวเวียดนามให้ไปสำรวจทรัพย์สิน ติดต่อราชการ สำรวจสภาพโดยรอบ สำรวจเครื่องจักรและการใช้งานแทน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าในที่สุดต่อไป

            โดยที่ศูนย์ข้อมูลฯ มีพันธมิตรนักวิชาชีพอยู่ทั่วโลก ในช่วงนี้หากวิสาหกิจใดจำเป็นต้องประเมินค่าทรัพย์สินหรือสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก สามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ ได้ ดร.โสภณ กล่าวในที่สุด โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02.295.3905 ต่อ 109 หรือ Email: sopon@area.co.th


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 509 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved