ด่วน ตลาดที่อยู่อาศัยปี 63 จะลดลง 30%
  AREA แถลง ฉบับที่ 286/2563: วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยจะตกต่ำลงประมาณ 30% แต่มีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงกว่านี้ ทำให้การเปิดตัวโครงการใหม่ทำได้ยากขึ้น

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งทำศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2537 กล่าวว่าในปี 2563 นี้ คาดว่าจะมีหน่วยขายเปิดใหม่เพียง 84,641 หน่วย น้อยกว่าปีที่แล้วที่เปิดตัว 118,895 หน่วย ถึง 28.9% ในขณะเดียวกัน มูลค่าการพัฒนาในโครงการใหม่ในปี 2563 ก็จะมีมูลค่าเพียง 330,899 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2562 ที่พัฒนาสูงถึง 476,911ล้านบาท หรือลดลงถึง 30.6% นั่นเอง
            การประมาณการนี้ประมาณการจากข้อมูล 4 เดือนแรก และคาดการณ์ว่าใน 8 เดือนหลังสถานการณ์จะดีขึ้นกว่า 4 เดือนแรก 40%  อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ใน 8 เดือนหลังยังแย่เช่น 4 เดือนแรก การเปิดตัวโครงการใหม่ อาจจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวของปี 2562 ก็ได้ แสดงว่าตลาดอยู่ในช่วงของการปรับตัวอย่างหนัก ทำให้โครงการต่างๆ เปิดตัวน้อยเป็นพิเศษ
            ในแง่ของการลงทุน ก็ปรากฏว่า หากต้องการจะลงทุน ดร.โสภณ ยังแนะนำว่าสามารถลงทุนซื้อได้เลย โดยเปรียบเทียบกับสินค้าที่ขายในท้องตลาด  การจะหวังให้ราคาตกต่ำลงครึ่งต่อครึ่งแล้วค่อยซื้อนั้น ดร.โสภณ คาดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,707 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved