เผยความลับทำคอนโดฯ ราคาถูก
  AREA แถลง ฉบับที่ 563/2563: วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 อ.นิรัตน์ อยู่ภักดี ประธาน บจก.รีเจนท์กรีนพาวเวอร์ ผู้พัฒนาโครงการรีเจนท์โฮมบางซ่อน ได้มาบรรยาย ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เรื่องเทคนิคการสร้างอาคารชุดราคาถูก  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและพาคณะไปดูงานโครงการดังกล่าว จึงได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเผยแพร่ความรู้

เทคนิคการสร้างคอนโดฯ ราคาถูก อ นิรัตน์ อยู่ภักดี: รีเจนท์ โฮม บางซ่อน
https://www.facebook.com/dr.sopon4/posts/3167888783323686

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 704 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved