ศรีพันวาไม่ได้อยู่ในเขตป่า!!!
  AREA แถลง ฉบับที่ 569/2563: วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ศรีพันวาซึ่งมีการปลูกอาคารบนเขาเชิงทะเลที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้อยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ ต้องไปตรวจสอบกัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินกล่าวว่า “ศรีพันวาเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศ และโรงแรมสุดหรู แบบพูลวิลล่า. . .แฝงตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้และบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ทั้งยังเปิดให้เห็นทะเลแสนสวยของท้องทะเลอันดามันพร้อมหมู่เกาะล้อมรอบ วิลล่าทุกหลังมีสระว่ายน้ำส่วนตัว ที่โอบล้อมด้วยสวนสวยโดยรอบ จึงทำให้ศรีพันวาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในห้ารีสอร์ทชั้นนำของประเทศไทย และยังได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงแรมที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ “ศรีพันวา” ยังมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก อาทิ เคนนี่ จี, เชฟชื่อดัง กอร์ดอน แรมซีย์,และโรเบิร์ต เฮช เบิร์น. . .ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ 52 ยูนิต วิลล่าออกแบบในสไตล์ทรอปิคอลร่วมสมัย ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงประมาณ 40 – 60 เมตรบนปลายสุดของแหลมพันวา โอบล้อมด้วยวิวฝั่งทะเลสีครามของทะเลอันดามันได้แบบ 300 องศา” <1>

            กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้จัดทำแผนที่ DSI Map <2> ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงในการใช้ตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน ปี 2543 เขตปฏิรูปที่ดิน เขตนิคมสร้างตนเอง เขตประทานบัตรเหมืองแร่ได้ในเบื้องต้น แต่หากต้องการทราบในรายละเอียดที่แน่ชัดเพิ่มเติมจริงๆ ก็สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  ข้อมูลเบื้องต้นนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ที่จะซื้อจะขายจะใช้ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนทำนิติกรรมและตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป

 

 

            ผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ดินของศรีพันวา ปรากฏว่าไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่ง ชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ดินส่วนนี้ตั้งอยู่นอกเขตป่าทั้งหลายแม้มีสภาพเป็นป่าเขา มีสภาพสูงชันคล้ายเป็นภูเขาก็ตาม  แสดงว่าในบริเวณนี้ ทางราชการหน่วยงานต่างๆ  ไม่ได้ประกาศว่าเป็นเขตป่าใดๆ ไว้ก่อนเลย ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจยิ่งเพราะภูมิประเทศเป็นป่าเขาลาดชัน  ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศเป็นเขตป่า ก็คงต้องไปสอบถามยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป  กรณีนี้อาจคล้ายหมู่บ้านป่าแหว่งที่ดูแล้วคล้ายอยู่ในป่า แต่ตามหลักฐานของ DSI ระบุว่าไม่ได้อยู่ในเขตป่า <3>

 

 

            สำหรับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ว่าถูกต้องหรือไม่ ประชาชนหรือผู้ที่มีสำเนาเอกสารสิทธิ์ รู้เลขที่ดิน หรือเลขที่โฉนดในอำเภอที่ที่ดินนี้ตั้งอยู่ก็จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ หรือมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ อย่างไรก็ตามภาพของระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน <4> ที่แสดงไว้นี้ บางบริเวณไม่ปรากฏว่ามีโฉนด แต่ระวางนี้อาจเก่าแล้ว  ในความเป็นจริงอาจได้สร้างโฉนดแล้ว และที่ดินแปลงนี้คงมีหนังสือแสดงการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3  ดังนั้นในรายละเอียดคงต้องติดต่อไปที่ นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 36 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร.076 212 103 076 213 646 หรือ 076 217 051

            อนึ่งการนำเสนอกรณีศึกษานี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ การตรวจสอบเขตป่าต่างๆ จากเว็บไซต์ของทางราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้เป็นสำคัญ  ส่วนข้อวินิจฉัยอื่น คงต้องตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป

 

อ้างอิง

<1> ศรีพันวา. https://www.sripanwa.com/th/about-us/

<2> แผนที่ DSI Map. http://map.dsi.go.th

<3> หมู่บ้าน ‘ป่าแหว่ง’ จริงหรือ ทำไงดี. AREA แถลง ฉบับที่ 222/2561: วันพุธที่ 18 เมษายน 2561. https://bit.ly/2HIGjrV

<4> ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 16,167 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved