ถ้าคิงพาวเวอร์ถูกปิดไป 2 ปี มูลค่าจะเหลือเท่าไหร่
  AREA แถลง ฉบับที่ 646/2563: วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในขณะนี้ศูนย์การค้าคิงพาเวอร์ที่ซอยรางน้ำปิดดำเนินการชั่วคราวเพราะโควิด-19 นับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง  หากในกรณีเลวร้ายสุดๆ ต้องปิดไปนาน 2 ปี มูลค่าจะหดหายไปเท่าไหร่

            ตามที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ได้สำรวจพบว่าในทั่วโลก อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ โรงแรม รีสอร์ต ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน  อย่างกรณีในประเทศไทย ศูนย์การค้าคิงพาเวอร์ ที่ให้บริการสินค้าปลอดภาษีก็ต้องปิดไปชั่วคราวเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว แล้วกรณีนี้ มูลค่าทรัพย์ศินจะหายไปเท่าไหร่ มาพิจารณาดูกัน

 

ถ้าคิงพาวเวอร์ถูกปิดไป 2 ปี มูลค่าจะเหลือเท่าไหร่
https://youtu.be/4RUtHmtDfYM
ถ้าคิงพาวเวอร์ถูกปิดไป 2 ปี มูลค่าจะเหลือเท่าไหร่
https://www.facebook.com/dr.sopon4/posts/3292345114211385

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,449 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved