ตลาดน้ำพระยาสุเรนทร์ มาดูกัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 708/2563: วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เปิดแล้วหลังโควิด-19  ตลาดน้ำพระยาสุเรนทร์มีเสน่ห์หลากหลาย เพราะนอกจากจะเป็นตลาดน้ำเช่นตลาดน้ำทั่วไปแล้ว ยังมี “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ต่างๆ ภายในวัดให้กราบไหว้มากมาย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ไปกราบไหว้ (แต่บางท่านอาจมองเป็นพุทธพาณิชย์) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มีโอกาสไปดูตลาดน้ำแห่งนี้มา จึงนำความมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อท่านใดจะสนใจไปเที่ยวตลาดน้ำแห่งนี้บ้าง
 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 543 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved