ประชุมเพื่อนร่วมงานเพื่อการพัฒนา
  AREA แถลง ฉบับที่ 713/2563: วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ทุกรายปักษ์ (15 วัน) ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จัดการประชุมเพื่อนร่วมงานเพื่อการสื่อสาร 2 ทาง รวมทั้งการทดสอบความรู้เพื่อการปรับปรุงเงินเดือนรายครึ่งปีอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยฯ เป็นประธาน  ทั้งนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 382 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved