ฝุ่นภาคเหนือ: ชาวเขาลงเขา-หยุดเผาป่าด่วน
  AREA แถลง ฉบับที่ 194/2564: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            กรณีฝุ่นควันภาคเหนือที่เลวร้ายที่สุดในโลกในขณะนี้ ชาวเขา ชาวบ้านหยุดเผาป่า และลงมาอยู่บนพื้นราบได้แล้ว  ตั้งกองอาสาป้องกันไฟป่า-เฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่า

            “เช้านี้ (9 มีนาคม 2564) เช้านี้ ‘เชียงใหม่’ ติดอันดับที่ 1 อากาศแย่ที่สุดในโลก เป็นวันที่ 3แล้ว ขณะที่ชาวบ้านยังลักลอบเผาป่าไม่หยุด. . .เว็บไซต์ Air Visual จัดอันดับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศแย่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก โดยวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 202US AQI ถือว่า ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ส่วนบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ ยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันท้องฟ้าสีกลายเป็นสีเทา หากมองจากในตัวเมืองขึ้นไปยังดอยสุเทพ ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้เพราะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่า <1>

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ให้ความเห็นว่าการเผาป่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง  การที่ชาวเขาและชาวบ้านยังเผาป่าอยู่ในลักษณะนี้ก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นควันได้  ชาวเขาจึงควรลงมาอยู่บนพื้นราบได้แล้ว แต่รัฐบาลควรจัดการหาที่อยู่อาศัยและช่องทางทำกินหรืออย่างน้อยต้องประกันรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว

            อีกทางหนึ่งก็คือควรที่จะจัดตั้ง “กองอาสาป้องกันไฟป่า-เฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่า” เพื่อป้องกันการเผาป่า และดูแลการตัดไม้ทำลายป่า ทั้งนี้

            1. ในจังหวัดหลักในภาคเหนือ 15 จังหวัด อันได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ มีพื้นที่รวมกัน 146,257.65 ตารางกิโลเมตร 

            2. หากหักพื้นที่ส่วนที่เป็นเมือง เกษตรกรรมและส่วนราชการออกไปราวหนึ่งในสามก็จะเหลือพื้นที่ป่าที่ต้องเฝ้าระวังประมาณ 97,505.10 ตารางกิโลเมตร 

            3. สมมติในพื้นที่ขนาด 25 ตารางกิโลเมตรของป่า (5  x 5 กิโลเมตร) ใช้หน่วยลาดตระเวน หน่วยละ 2 คน วันละ 2 ผลัด หรือรวม 4 คน

            4. โดยนัยนี้ก็เท่ากับว่าคนหนึ่งลาดตระเวนวันละ 6.25 ตารางกิโลเมตรต่อวัน (ขนาด 2.5 x 2.5 กิโลเมตร)

            5. จำนวนอาสาสมัครที่ต้องใช้จะเป็น 15,601 คน

            6. หากว่าจ้างหน่วยลาดตระเวนนี้ด้วยเงินวันละ 500 บาทต่อคน ก็จะเป็นเงินวันละ 500 บาทต่อคนหรือทั้งหมด 7,800,500 บาทต่อวัน หรือรวมเป็นเงินทั้งหมด 2,847,182,500 บาทต่อปี

            เงินจำนวน 2,847 ล้านบาทต่อปีสำหรับการป้องปรามการตัดไม้ทำลายป่าและการเผาป่า และเพื่อสุขภาพของประชาชนจำนวนหลายสิบล้านคนจากฝุ่น PM2.5 เช่นนี้ น่าจะคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถว่าจ้างชาวเขาให้ทำการนี้ได้ เป็นการหางานให้ทำได้อีกทางหนึ่งอย่างยั่งยืน และห้ามชาวเขาทำไร่เลื่อนลอย หากจะปลูกพืชผักก็ควรปลูกไว้บริโภคเอง ไม่ใช่ปลูกไว้ขายเช่นที่ผ่านมา

            คิดใหม่เพื่อการป้องกันฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

อ้างอิง

<1> 'เชียงใหม่' อากาศแย่ที่สุดในโลก เป็นวันที่ 3 ขณะชาวบ้านลอบเผาป่าไม่หยุด. กรุงเทพธุรกิจ 9 มีนาคม 2564. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926385


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,124 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved