การประเมินค่าเรือเดินทะเล
  AREA แถลง ฉบับที่ 328/2564: วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้พาคณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไปประเมินค่าเรือเดินทะเล ซึ่งจอดอยู่บริเวณแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ  เรือลำนี้เป็นเรือใหม่ที่เพิ่งต่อเสร็จมาจากต่างประเทศ (คล้ายเรือดำน้ำไทยที่ไปต่อที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน)

            ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเคยประเมินเรือเดินทะเลขนาดใหญ่มาแล้ว โดยเป็นเรือที่จอดอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  เจ้าของเรือ นักลงทุน สถาบันการเงินหรือผู้เกี่ยวข้องใด จำเป็นต้องใช้บริการการประเมินค่าเรือเดินทะเล หรือเรือขนาดใหญ่ใดๆ  สามารถใช้บริการของ ดร.โสภณและคณะได้ โดยพร้อมให้บริการทั้งในและต่างประเทศ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,129 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved