ถ้าบริหารโควิดไม่ดี อาจมีคนตายอีกนับพัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 343/2564: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ในขณะนี้มีติดเชื้อโควิดในไทย 74,900 ราย (ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) นับเป็นอันดับที่ 98 ของโลก และเสียชีวิต 318 ราย เป็นเพียงอันดับที่ 126 ของโลก (ขอไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต) แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ยังมีคนป่วยหนักจากโควิด-19 ถึง 1,024 ราย นับว่าไทยอยู่ในอันดับสูงถึงที่ 24 ของโลก  ในจำนวนนี้หากมีผู้เสียชีวิตสักหนึ่งในสาม และจำนวนผู้ติดเชื้ออีก 30,000 รายเศษ มีผู้เสียชีวิตสัก 1% ก็อาจทำให้จำนวนผู้ที่จะเสียชีวิตในอนาคตอันใกล้นี้สูงเกือบ 1,000 คนก็เป็นไปได้

            ถ้าการบริหารโควิดยังเป็นแบบนี้ โอกาสที่จะเห็นคนไทยเสียชีวิตเพราะโควิดอีกนับพันคน ก็มีความเป็นไปได้ (หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนี้)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,270 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved