บ้านล้านหลัง โครงการที่ไม่มีจริง?
  AREA แถลง ฉบับที่ 646/2564: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ตามที่ทางราชการประกาศโครงการ “บ้านล้านหลัง” ระยะที่ 2 นั้น พร้อมกับมีผู้ขอกู้ “34,926 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อพุ่ง 41,911 ล้านบาท” นั้น  โครงการนี้เป็นตัวเลขลวงหรือไม่

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า มีข่าวจากหนังสือพิมพ์ ณ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:21 น. ว่า “บ้านล้านหลัง” มาแรง 3 วันลงทะเบียน 34,926 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อพุ่ง 41,911 ล้านบาท (https://bit.ly/3tAVvzm) นั้น น่าแปลกที่ราคาบ้านเท่ากับ 1.2 ล้านบาทพอดิบพอดีเลย

            อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 หรือ ณ กลางปี 2564 พบว่า มีที่อยู่อาศัยที่ยังรอขายอยู่ในมือผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินที่มีราคาขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จำนวน 24,440 หน่วยเท่านั้น โดยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,880 หน่วย อยู่ในจังหวัดภูมิภาคอีก 70 จังหวัดอีก 12,560 หน่วย  และหากนับเป็นมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดก็พบว่า มีมูลค่าการพัฒนารวม 23,817 ล้านบาท โดยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,343 ล้านบาท และอยู่ในจังหวัดภูมิภาคอีก 70 จังหวัดอีก 12,474 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย ไม่ใช่ 1.2 ล้านบาท แต่เป็น 974,509 บาท

            โครงการบ้านล้านหลังนี้จึงไม่ได้ช่วยอะไรกับธุรกิจพัฒนาที่ดินเลย เพราะปีหนึ่งๆ มีหน่วยขายอยู่นับแสนๆ หน่วย ในขณะที่บ้านที่มีราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาทนั้น มีมูลค่าการพัฒนาและจำนวนหน่วยน้อยมาก  การหวังจะใช้โครงการนี้กระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะเป็นไปได้  สำหรับประชาชนทั่วไปที่กู้เงินซื้อบ้านมือสองกันเองในราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาทนั้น ก็ไม่น่าจะมีถึง 34,926 รายในวงเงิน 41,911 ล้านบาท  ภาวะในขณะนี้การจะซื้อบ้านแทบจะไม่มีเลย จู่ๆ จะมีอุปสงค์โผล่ขึ้นมามากมาย จะเป็นอุปสงค์เทียมหรือไม่

            สิ่งที่น่าสงสัยก็คือ การกู้เงินดอกเบี้ยต่ำนี้ ผู้กู้กู้เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายบริโภค หรือไปใช้หนี้นอกระบบหรืออย่างไร โอกาสที่จะเกิดหนี้เสียในอนาคตจะมีมากจนส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินในการกำกับของรัฐที่ต้องทำตามนโยบายของทางราชการหรือไม่ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พึงมีองค์กรอิสระหรือสำนักงานตรวจสอบของภาครัฐมาตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีการกู้เงินซื้อบ้านจริงหรือไม่ หรือมีธุรกรรมทางการเงินแฝงเพียงใด เพื่อไม่ให้สถาบันหลักทางการเงินคือธนาคารของรัฐเสียหายในอนาคต

            โครงการ บ้านล้านหลังควรหมายถึงโครงการ บ้านนับหมื่นๆ หลัง มากกว่า


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 561 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved