คณะนักวิจัย AREA ลุยโคราช
  AREA แถลง ฉบับที่ 648/2564: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4
           ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นี้ คณะนักวิจัยของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ออกลุยสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มต้นแถวนวนคร โคราชและไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดนครราชสีมา  สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จะฟื้นเมื่อไหร่ต้องคอยดู แต่ตอนนี้ต้องวางแผนไว้ก่อน ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องเตรียมพร้อม
            จะขึ้นโครงการต้องทำ Feasibility ทางการเงิน การตลาด อย่าลืมใช้บริการ AREA www.area.co.th

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 170 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved