ที่ดินจะถูกเวนคืนไหม เช็คแนวเวนคืนออนไลน์ได้ที่นี่
  AREA แถลง ฉบับที่ 711/2564: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

ผู้แถลง: น.ส.น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก. Feasyonline.com cs@feasyonline.com https://facebook.com/feasyonline

            “ที่ดินจะถูกเวนคืนไหม เช็คแนวเวนคืนออนไลน์ อัพเดทล่าสุดได้ที่นี่” เป็นคลิปล่าสุดที่ น.ส.น้ำทิพย์ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. www.Feasyonline.com ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จัดทำขึ้น น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกท่าน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 698 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved