ฟรี วิธีประเมินค่าโรงแรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
  AREA แถลง ฉบับที่ 712/2564: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จัดเสวนาวิชาการฟรี: วิธีประเมินค่าโรงแรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 08:30-10:00 ผ่าน Zoom มาคำนวณค่ากันพร้อมรับ Powerpoint และ Excel Worksheet ฟรี จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

นำเสนอโดย
ดร.โสภณ พรโชคชัย
PhD D.FIABCI CRS MRICS
Cert.Appraisal, LRTI Lincoln Institute
Cert.Hsg, Katholieke Universiteit Leuven
President, FIABCI-Thai
President, FIABCI World Council of Experts
President, Thai Appraisal & Estate  Agents  Foundation

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่นี่: https://bit.ly/3v1IOOJ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 409 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved