ช่วยส่ง Line WhasApp Email วงการอสังหาฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 727/2564: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ท่านที่ต้องการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้บริการของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ช่วยจัดส่งให้ได้ โดย AREA สามารถช่วยส่งข้อความ จดหมาย โบรชัวร์ ฯลฯ ผ่านจดหมาย-เอกสารสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ ส่งทาง Line, WhatsApp, Email, TikTok, LinkedIn, Instagram และ Twitter โดยมีรายชื่อผู้ติดต่อทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนับแสนชื่อ

            สนใจติดต่อคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02.295.3905 ต่อ 109 หรือ Email: nonglak@area.co.th รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.taeaf.org)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 990 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved