รู้ไหม ทำไมอังกฤษจึงเปิดกว้างให้ต่างชาติซื้ออสังหาฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 729/2564: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

                ที่อังกฤษยอมให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยแทบไม่มีข้อจำกัดใดๆ นั้น ก็เพราะผู้ซื้อต้องเสียภาษีมากมายในตั้งแต่ภาษีซื้อ ภาษีขาย 18% ของกำไร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก ภาษีเงินได้สุดโหด ใครไปซื้อบ้านในอังกฤษแทบเท่ากับ “ติดกับ” เลยทีเดียว มาฟัง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แจกแจงให้ “ตาสว่าง”

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,086 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved