วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดดอกกู้ 1% = ลดค่าผ่อน 8-10%
  AREA แถลง ฉบับที่ 732/2564: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ดร.โสภณ จึงขอเสนอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง 1% จะช่วยลดเงินผ่อนชำระได้ถึง 8% เลยทีเดียว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ชี้ว่าวิธีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 1% ย้ำไม่ใช่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่เน้นที่เงินกู้ มาลองดูตัวอย่างต่อไปนี้:

            หากเรากู้เงินซื้อบ้านเป็นเงิน 1 ล้านบาท ผ่อนนาน 20 ปี ณ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ก็จะผ่อนเป็นเงินเดือนละ 7,164 บาทโดยประมาณ  แต่ถ้าดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงได้ 1% ก็จะทำให้เงินผ่อนลดลงเหลือ 6,600 บาท ซึ่งเท่ากับภาระการผ่อนชำระลดลงถึง 8%  ยิ่งถ้าหากใครกู้เงินและผ่อนชำระเป็นเวลา 30 ปี ก็จะทำให้ค่าผ่อนชำระต่อเดือนลดลงถึง 10% เลยทีเดียว

            ดังนั้นรัฐบาลควรหาทางเจรจากับสถาบันการเงิน เพราะปกติสถาบันการเงินก็มีแหล่งรายได้ที่หลากหลายอยู่แล้ว นอกจากนี้ “แบงก์กำไรงวด 9 เดือนโตพุ่ง เหตุภาระตั้งสำรองหนี้เบาลง” <1>  ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลยังอาจพิจารณาให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาเปิดกิจการมากขึ้น อันจะทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ฝากเงินและประเทศชาติโดยรวม

            ลดดอกเบี้ยเงินกู้จึงเป็นทางออกของชาติทางหนึ่ง แต่รัฐจะกลัว หยิกเล็บเจ็บเนื้อ” <2> หรือไม่

 

อ้างอิง

<1> ที่มา: https://www.prachachat.net/finance/news-786365

<2> ความหมาย https://bit.ly/3BaTagU

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,067 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved