เจาะตลาดผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ
  AREA แถลง ฉบับที่ 789/2564: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             ด่วน มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.taeaf.org) จัดเสวนาวิชาการรายเดือนเรื่อง “เจาะตลาดผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ” จะหาลูกค้าต่างประเทศได้จากไหนในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และผ่าน Zoom

            ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ควรเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศอย่างไร ที่สำคัญจะเจาะตลาดผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศได้อย่างไรบ้าง มาฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตลาดต่างประเทศกัน โดยมีกำหนดการดังนี้:

13:00   เปิดการเสวนา

            รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:30   แนวทางการเจาะตลาดต่างประเทศ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม FIABCI-Thai

13:45   การอภิปราย “ผู้เชี่ยวชาญการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศแนะวิธีเจาะตลาด”

            - มาสเตอร์ ดร.นีน่า โสภารัตน์ สนิทรัมย์ ที่ปรึกษามูลนิธิ และ กก.ผจก. บจก.บายแลนด์แอนด์โฮม

            - อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Syncate Co.,Ltd.

            - คุณรณิดา พูลเอี่ยม กรรมการมูลนิธิฯ และ กรรมการผู้จัดการ บจก.อี อาร์ เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)

            - คุณวิทย์ กุลธนวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KW Thailand                

            - คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิฯ และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

            - คุณเอรัน มิโล กรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการผู้จัดการ บจก.RE/MAX Thailand

17:00    ปิดการเสวนา 

            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 366 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved