ดร.โสภณและ อ.ปัทมา มอบทุนการศึกษาปี 2565
  AREA แถลง ฉบับที่ 978/2566: วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

              เพื่อนร่วมงานเป็นบุคลากรสำคัญต้องมาก่อน ดังนั้นปี 2566 ก็เป็นอีกปีที่ศูนย์ข้อมูลฯ AREA มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเพื่อนร่วมงานปีละ 30-40 ทุน โดยในปี 2566 นี้มอบราว 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน

            เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ดร.โสภณ พรโชคชัย และ อ.ปัทมา จันทรานุกูล ผู้บริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเพื่อนร่วมงานของ AREA โดยมีผู้เข้ารับทุนจำนวนราว 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ในงานยังได้จัดเลี้ยงเครื่องดื่ม-เครื่องเคียงแก่คู่ครองและบุตรธิดาของเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมงานทั้งบริษัทที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลฯ เปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลฯ AREA จัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาเพื่อนร่วมงานเช่นนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2548 นับเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยศูนย์ข้อมูลฯ AREA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 หรือ 32 ปีที่ผ่านมา และได้แจกทุนและสวัสดิการอื่นๆ เป็นเงินมูลค่าหลายล้านบาทแล้ว  นอกจากการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  ศูนย์ข้อมูลฯ AREA ยังมีสวัสดิการพิเศษอื่นอีกเช่น

            1. บุคลากรเสียชีวิต บริษัทให้การช่วยเหลือ 100,000 บาท

            2. การปรับเงินเดือนขึ้นทุกครึ่งปี มาอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่เคยขาด

            3. เงินสะสม 7% ที่บริษัทสมทบ ทำงานครบ 5 ปี ได้รับพร้อมดอกเบี้ย

            4. โบนัส 0-3 เดือน ทุกปี ไม่เคยไม่จ่าย

            5. การกู้เงินฉุกเฉิน ตามพิจารณา ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน

            6. การช่วยเหลืองานศพ 5,000 บาท สำหรับญาติใกล้ชิด

            7. งานมงคลสมรส 5,000 บาท ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งคู่ได้ 2 เท่า

            8. งานบวช 5,000 บาท (บวชชีก็ได้เช่นกัน)

            9. คลอดบุตร 5,000 บาท นับตามจำนวนบุตร

            10. เพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือน ดีเด่น 2,000 บาท ดีเด่นพิเศษ 4,000 บาท เดือนละ 2-4 ราย

            11. พนักงานดีเด่นประจำปี ท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือ ตามความเหมาะสม

            12. งานเลี้ยงปีใหม่ 1 ครั้ง / ปี

            13. งานเลี้ยงวันเกิดรายเดือน

            14. ท่องเที่ยวประจำปี 1-2 ครั้ง / ปี ครั้งละ 2 วัน หรือตามความเหมาะสม เป็นต้น

            นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ AREA ยังมีห้องสมุด มีหนังสือ 1,200 เล่มให้บริการ มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อนร่วมงานด้วยการอบรม-สัมมนา 2 ครั้ง / ปี ครั้งละ 2 วัน การส่งอบรมภายอกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ห้องพยาบาลและยา เครื่องดื่ม ไมโล, ชา, กาแฟ มีบริการฟรีได้ทุกเมื่อตลอดวัน และเครื่องสันทนาการ เป็นต้น

 

อ่าน 2,260 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved