อสังหาฯ เปิดใหม่ ตุลาคม 2566
  AREA แถลง ฉบับที่ 980/2566: วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

             ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) สรุปสถานการณ์โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเดือนตุลาคม 2566 พบว่ามีโครงการอสังหาฯ เปิดใหม่ 45 โครงการเป็นประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยขายรวม 12,926 หน่วย และมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 81,131 ล้านบาท  โดยอาคารชุดเป็นแชมป์เปิดตัวมากที่สุดทั้งในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าโครงการ

            โดยในแง่จำนวนหน่วย 12,926 หน่วย แบ่งสัดส่วนเป็นอาคารชุดมากที่สุดถึง 59.9% รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 18.3% และอันดับสามคือ ทาวน์เฮ้าส์ 14.1% และพบว่าจำนวนเกิดใหม่ในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,758 หน่วย (เดือนกันยายน 2566 มีจำนวน 7,168 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น 80.3% เนื่องจากเดือนนี้มีการเปิดตัวโครงการประเภทอาคารชุดเพิ่มขึ้น

            ในแง่มูลค่าโครงการ 81,131 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 31,261 ล้านบาท (เดือนกันยายน 2566 มีมูลค่า 49,870 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น ประมาณ 62.7% ประเภทที่มีมูลค่าการเปิดตัวมากเป็นอันหนึ่ง คือ อาคารชุด 50.8% รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว 34.0% และอันดับสาม คือ ทาวน์เฮ้าส์ 8.4%

            สำหรับระดับราคาขายของที่อยู่อาศัยเปิดใหม่เดือนตุลาคม 2566 พบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสินค้าระดับราคาราคาไม่เกิน 3.0 ล้านบาท มีหน่วยขายรวม 39.1% รองลงมา คือ สินค้าระดับราคา 3.0-5.0 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขาย 23.1% และกลุ่มสินค้าระดับตั้งแต่ 5.0 ล้านบาทนขึ้นไปมีจำนวนหน่วยขาย 37.8% ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้จึงมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6.277 ล้านบาทต่อหน่วย ลดลงจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย ประมาณ 9.8%

            อัตราการขายได้ต่อเดือน พบว่า ในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ย 14.4% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ 9.3% ต่อเดือน โดยประเภทที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการได้สูงสุด คือ อาคารชุดระดับราคา 10-20 ล้านบาท มีจำนวน 905 หน่วย ขายได้แล้ว 31.4% รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 5-10 ล้านบาท มีจำนวน 1,171 หน่วย ขายได้แล้ว 23.8% และในเดือนนี้มีที่อยู่อาศัยแนวราบที่มียอดขายที่น่าสนใจ คือ บ้านแฝดระดับราคา 5-10 ล้านบาท จำนวน 436 หน่วย ขายได้ 11.9%

            เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ พบว่าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 9 บริษัท คือ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.บริทาเนีย บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.สิงห์ เอสเตท บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.แสนสิริ และบมจ.ศุภาลัย นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

            ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่หากเป็นอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ชั้นกลาง และส่วนต่อขยายตามแนวสถานีรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ เช่น ย่านบางซื่อ-สามเสน พหลโยธิน-พญาไท จรัญสนิทวงศ์-บรมราชชนนี พระราม 4 ลาซาล-ศรีนครินทร์ ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีการเปิดใหม่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนต่อขยายเมือง เช่น บริเวณรังสิต-ธัญบุรี วงแหวนบางปะอิน รามอินทรา-มีนบุรี ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า วงแหวน-พระราม 2 ย่านนนทบรี-บางกรวย บางบัวทอง ราชพฤกษ์ตัดใหม่-ถนน 345 และยังมีพื้นที่รอบนอกบริเวณปทุมธานี-หนองเสือ (ถนนเลียบคลอง 6) บางนา-ตราด กม.29 เทพรักษ์-บางบ่อ เป็นต้น

 

 

 

อ่าน 2,024 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved