เซ็นทรัล ลาดพร้าว หมดอายุขัย ทุบ!
  AREA แถลง ฉบับที่ 207/2567: วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           เซ็นทรัล ลาดพร้าวที่มีมาตั้งแต่ปี 2521จะครบ 50 ปีในปี 2571 ควรทุบทิ้ง สร้างใหม่หรือไม่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ชี้ให้เห็นถึงอายุขัยทางเศรษฐกิจของเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งน่าจะมีเพียง 50 ปี แต่ก็อาจจะไม่ทุบก็ได้ มาฟังดูกัน

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/812618654059493

 

https://youtu.be/WyB8J64eElg

 

 

อ่าน 4,496 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved