ดร.โสภณแนะนายกฯ อย่าฟังแต่ผู้ได้ประโยชน์
  AREA แถลง ฉบับที่ 614/2567: วันอังคารที่ 09 กรกฎาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

               ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เสนอแนะนายกรัฐมนตรีว่าไม่ควรฟังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้ผลประโยชน์แต่ควรฟังความรอบด้าน นิติบุคคลบ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายกว่า 18 สมาคมอสังหาฯ ที่เคยเสนอถึงนายกฯ

 

https://www.facebook.com/reel/8298934933470538

 

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7389469604776512786

 

https://youtube.com/shorts/_mYFBxa-blc?feature=share

อ่าน 35 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved