Loading ...รอสักครู่
งาน Realty World Expo กรุงโซล เกาหลีใต้
วันที่ 18-23 กันยายน 2561
ต้อนรับนักศึกษาจากไต้หวันมาเยี่ยม AREA
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
รางวัลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ไต้หวัน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงกาฐมาณฑุ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
จัดทำสัญญาเช่ามาตรฐานสำหรับอะพาร์ตเมนต์
วันที่ 23 เมษายน 2561