Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ปี 64

ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน AREA จัดการสัมมนาเฉพาะผู้บริหารเรื่อง "การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ปี 64 ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลล่าสุดและเป็นข้อมูล "มือหนึ่ง" สำหรับสมาชิกโครการ Real Estate Index โดยเฉพาะ ท่านที่สนใจสั่งซื้อเอกสาร โปรดติดต่อที่ AREA โทร. 0.2295.3905 หรือ area@area.co.th
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved