รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ธันวาคม 2546

สมัครสมาชิก Real Estate Index
ภาพรวม
        รายงานย่อฉบับนี้ออกทุกเดือนโดยรายงานภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลและหน่วยงานที่ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลเพื่อการวางแผนเป็นสำคัญสถานการณ์เดือนธันวาคม 2546
        ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่เฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยไม่พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเลย โดยมีจำนวนหน่วยรวมไม่มาก เพียง 1,404 หน่วยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการโดยรวม กลับสูงถึง 5,907 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะราคาขายค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 4.207 ล้านบาท) จะสังเกตได้ว่า ไม่มีหน่วยขายใหม่ใด ๆ ที่มีราคาต่ำกว่า 1.0 ล้านบาทเลย หน่วยขายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป รวมมูลค่าได้มากถึง 60% ของทั้งหมด (3,573 ล้าน จากมูลค่ารวม 5,907 ล้านบาท) โดยหน่วยขายที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาทนั้น ราคาเฉลี่ยสูงถึง 9.329 ล้านบาททีเดียว
        เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่นั้น จะพบว่า เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เช่น บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์, มั่นคงเคหะการ, ชาญอิสระดีเวล็อปเม้นท์, และ แสนศิริ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า บมจ. แสนศิริ เปิดตัวโครงการอาคารชุดที่มีมูลค่าสูงมากทีเดียว รวมทั้งบ้านเดี่ยวราคาแพงที่เปิดตัวโดย บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ และ บมจ.ชาญอิสระดิเวล็อปเม้นท์
        อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมนี้ ทาง REI ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกถึง 17 โครงการ ซึ่งตามตารางที่ 3 นั้น ได้แสดงชื่อโครงการ และที่ตั้งโดยสังเขปไว้ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่า มีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่เมื่อเปิดตัวจริง จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไปสรุปการเปิดตัวโดยรวมมกราคม - ธันวาคม 2546
        ในปี 2546 ที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด โดยมีจำนวนหน่วยรวมกัน 42,994 หน่วย ซึ่งยังไม่มากนัก เมื่อเทียบกับช่วง “บูม” ก่อนปี 2541 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการแล้ว จะน่าตกใจมาก เพราะมีมูลค่ารวมกันถึง 119,454 ล้านบาท และโดยเฉลี่ยแล้วมูลค่าหน่วยหนึ่งสูงถึง 2.778 ล้านบาททีเดียว
        ในจำนวนนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่น (ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย) อันได้แก่ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม และรีสอร์ตต่าง ๆ เพียง 9,726 ล้านบาท หรือ 8% เท่านั้น แสดงว่าอสังหาริมทรัพย์ภาคอื่นยังไม่ฟื้นตื่นตัวนัก จะสังเกตได้อีกว่า บ้านเดี่ยวมีสัดส่วนมูลค่าสูงถึง 68,397 ล้านบาทหรือ 57%
** ติดต่อขอรับเป็นสมาชิก Real Estate Index พร้อม full text ตารางรายละเอียดและแผนที่ประกอบ ได้ที่ คุณรุจิรดา AREA โทร. 0.2295.3905 Email: area@area.co.th
สมัครสมาชิก Real Estate Index