รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 2547

สมัครสมาชิก Real Estate Index

        ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหมในพื้นที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 20 โครงการ โดยเป็นโครงการเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยเท่านั้น
        โครงการที่อยู่อาศัยที่เกิดใหม่ทั้ง 20 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 2,837 หน่วย นี้คิดเป็นเพียง 51% ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายในเดือนมกราคม 2547 และพบว่ามีแบบบ้านเดี่ยวมากที่สุด รองลงไปได้แก่ ทาวน์เฮาส์และบ้านแฝด ตามลำดับ
        มูลค่ารวมของโครงการที่อยู่อาศัยที่เกิดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 มีทั้งสิ้น 12,838 ล้านบาท โดยพบว่าโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวมีมูลค่าโครงการสูงสุด และรองลงมาคือโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
        พิจารณาตามแบบบ้านและระดับราคาจะพบว่า
        • บ้านเดี่ยวระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท เป็นระดับราคาที่มีการผลิตออกมาขายในตลาดมากที่สุดคือ
        • บ้านแฝดระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีการผลิตออกมาขายในตลาดมากที่สุด
        • ทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 0.5-1 ล้านบาท มีการผลิตออกมาขายในตลาดมากที่สุด
        • อาคารชุดพักอาศัยระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท เป็นระดับราคาที่มีการผลิตออกมาขายในตลาดมากที่สุด
        เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่า เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เช่น บมจ. ไรมอนด์แลนด์ เปิดตัวโครงการอาคารชุดที่มีมูลค่าสูงมากถึง 2 โครงการทีเดียว
        ในด้านทำเลที่ตั้ง พบว่า มีจำนวนโครงการ 3 แห่ง ที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมือง อีก 14 แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตต่อเมือง โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ

        โครงการในอนาคต
        ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทาง REI ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกถึง 51 โครงการ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป

หมายเหตุ:
โครงการเปิดตัวใหม่ หมายถึงโครงการหรือส่วนของโครงการ (phase) ที่เปิดตัวใหม่ ซึ่งอาจเปิดตัวในที่ต่อจากที่ตั้งเดิม หรือในพื้นที่ใหม่ หรืออาจเป็นโครงการเก่าที่ล้มเลิกไปแล้ว และมาเปิดตัวใหม่โดยการ take over ก็ได้
โครงการในอนาคต คือโครงการที่มีโฆษณาขายในหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ หรือปักป้ายไว้แล้ว แต่เมื่อไปสำรวจจริง กลับยังไม่เปิดขาย เพราะสำนักงานขายหรือโบรชัวร์ยังไม่พร้อม ซึ่งเมื่อมีการเปิดตัวจริงจะทำการสำรวจต่อไป
วันที่เปิดตัว พิจารณาจากที่เปิดให้จองจริงในที่ตั้งโครงการเป็นสำคัญ

 

สมัครสมาชิก Real Estate Index