รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีนาคม 2547

สมัครสมาชิก Real Estate Index
        รายงานย่อฉบับนี้ออกทุกเดือนโดยรายงานภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลและหน่วยงานที่ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลเพื่อการวางแผนเป็นสำคัญ

สถานการณ์เดือนมีนาคม 2547
        ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่ในพื้นที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 24 โครงการ โดยเป็นโครงการเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยไม่พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเลย
        โครงการที่อยู่อาศัยที่เกิดใหม่ทั้ง 24 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 2,794 หน่วย ซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ดังนี้
บ้านเดี่ยว 1,209 หน่วย คิดเป็น 46.2%
บ้านแฝด 6 หน่วย คิดเป็น 0.21%
ทาวน์เฮ้าส์ 221 หน่วย คิดเป็น 7.91%
อาคารชุด 1,277 หน่วย คิดเป็น 45.7%

        จะเห็นได้ว่าจำนวนที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้ พบว่ามีแบบบ้านเดี่ยว และอาคารชุดมีมากที่สุด และมีสัดส่วนเกือบเท่ากัน คือประมาณ 46% ของจำนวนที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

        พิจารณามูลค่ารวมของโครงการที่อยู่อาศัยที่เกิดใหม่ในเดือนมีนาคม 2547 มีทั้งสิ้น 15,882 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาถึง 3,044 ล้านบาท หรือมากกว่าถึง 24% ทั้งที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายน้อยกว่า โดยพบว่าโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวมีมูลค่าโครงการสูงสุดคือ 8,223 ล้านบาท และรองลงมาคือโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ซึ่งมีมูลค่าโครงการสูงถึง 7,251 ล้านบาท

        อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการโดยรวมสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาถึง 3,044 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะราคาขายค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 5.684 ล้านบาทต่อหน่วย) ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยเพียง 4.525 ล้านบาทเท่านั้น จะสังเกตได้ว่า ไม่มีหน่วยขายใหม่ใด ๆ ที่มีราคาต่ำกว่า 0.50 ล้านบาทเลย ในขณะที่หน่วยขายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนหน่วยขายมากถึง 1,227 หน่วย หรือประมาณ 44% ของหน่วยขายทั้งหมด และ รวมมูลค่าได้มากถึง 75% ของทั้งหมด (11,835 ล้านบาท จากมูลค่ารวม 18,882 ล้านบาท) โดยหน่วยขายที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาทนั้น ราคาเฉลี่ยสูงถึง 9.640 ล้านบาททีเดียว         เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่า เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญถึง 8 บริษัท คือ บริษัท โนเบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน), บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), โกลเด้น แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

       และในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่า มีจำนวนโครงการ 7 แห่ง ที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมือง โดยโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารชุดระดับราคาแพง และยังมีอีก 13 แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตต่อเมือง (intermediate area) โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (บริเวณย่านสุขาภิบาล 3) และทางด้านฝั่งตะวันตกบริเวณถนนนครอินทร์, ถนนราชพฤกษ์ (เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์) หรือย่านพระราม 5 นั่นเอง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิดใหม่ และมีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่ค่อนข้างพร้อม สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ค่อนข้างสะดวก จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอันมาก

สมัครสมาชิก Real Estate Index