Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
รายงาน Real Estate Index (REI)
โทรสอบถาม: 0.2295.3905

องค์ประกอบของโครงการ REI
ตามโครงการ Real Estate Index REI นี้ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง 4 กลุ่มหลักคือ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรร) พาณิชยกรรม (อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า มินิออฟฟิศ) อุตสาหกรรม (นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม มินิแฟคตอรี่) และการพักผ่อน (รีสอร์ท สวนเกษตร สนามกอล์ฟ) รวมทั้งหมด 20 ประเภท

สำหรับพื้นที่ครอบคลุมคือทั่วประเทศ แต่สำหรับการสำรวจภาคสนามถึงที่ตั้งโครงการส่วนมาก จะดำเนินการทุกแห่งในภาคมหานคร (9 จังหวัดหลัก อันได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด และบางส่วนของอยุธยา นครนายกและฉะเชิงเทรา) โดยจะสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ทุกแห่ง ซึ่งสมาชิกจะได้เห็นสภาพที่แท้จริงของโครงการในช่วง เปิดตัวใหม่ และนอกจากนี้สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทในภาคมหานคร (ซึ่งมีสัดส่วนถึง 70% ของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ) ยังจะทำการสำรวจ-รายงานสถานการณ์ ปีละ 2 ครั้งอีกด้วย
---------------------------------------------------------------
การรายงาน และเอกสารรายงานการสำรวจ
รายการที่ 1  
การรายงานสถานการณ์โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่รายเดือนทาง E-mail: เป็นการสรุปผล การสำรวจโครงการเกิดใหม่ทุกเดือน ประกอบด้วย บทวิเคราะห์-แผนที่รวมแสดงที่ตั้งโครงการ โดยสังเขป-รายชื่อโครงการเกิดใหม่ในเดือนนั้น-ตารางและแผนภูมิประกอบ รวมประมาณ 10 หน้า จัดส่งภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไปทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยในส่วนที่เป็นบท วิเคราะห์จัดทำเป็น ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

รายการที่ 2
รายละเอียดข้อมูลโครงการเกิดใหม่รายเดือน (2 หน้า/โครงการ)+ ภาพถ่าย ผัง แผนที่สี่สี  30โครงการ : เป็นการรายงานผลการสำรวจโครงการเกิดใหม่ทุกเดือน ประกอบด้วย รายละเอียด โครงการ ชื่อที่อยู่ สำนัก งานใหญ่บริษัทที่พัฒนาโครงการนั้น ชื่อสถาบันที่ปล่อยสินเชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ ขนาดที่ดินของโครงการ ของแบบบ้านแต่ละแบบ ราคาแต่ละแบบ สาธารณูปโภค และความคิดเห็นของนักวิจัย พร้อมภาพถ่ายสีโครงการ แผนที่ตั้งรายโครงการ ผังโครงการ รายงาน 2 หน้าต่อโครงการ รวมบทวิเคราะห์-แผนที่รวมแสดงที่ตั้ง-ตารางและแผนภูมิ ประกอบ (ในรายการที่ 1)สำหรับท่านที่สนใจจะได้รับรายงานผลการสำรวจเฉพาะโครงการเป็นราย โครงการ พร้อมสำเนาเอกสารเสนอขาย หรือbrochure (ถ้ามี) ก็สามารถรับเพิ่มเติมได้ ตามหมายเหตุที่ 2

รายการที่ 3  
ผลการสำรวจตลาดโครงการที่อยู่อาศัยรอบใหญ่ปีละ 2 ครั้งในช่วงกลางปีและปลายปี ซึ่งในแต่ละครั้งของการสำรวจ จะครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายอยู่ในท้องตลาด มากกว่า1,000 แห่ง ในรายงานจะประกอบด้วย บทวิเคราะห์ แผนที่ แผนภูมิ ตารางและอื่น ๆ รวมประมาณ 200 หน้าต่อรายงานแต่ละครั้ง
---------------------------------------------------------------

การนำเสนอรายงาน
ในทุกรอบครึ่งปี AREA จะจัดสัมมนาแบบ Exclusive สำหรับสมาชิกในรายการที่ 3 นี้เพื่อนำเสนอ ผลเกี่ยวกับผลการศึกษา โดยสรุปผลทั้งการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่เปิดตัว ใหม่รายเดือนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาและสถานการณ์การขายของโครงการที่อยู่อาศัยรายครึ่งปี สมาชิกจะสามารถซักถามกับคณะ นักวิจัยได้โดยตรง งานสัมมนานี้จะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม และมกราคมของทุกปี

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved