หลักสูตรอบรมของ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (ธอท.) มีหลักสูตรอบรมเฉพาะสำหรับหน่วยงานท่าน ทั้งหลักสูตรกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สิน วิจัยอสังหาริมทรัพย์ ฝึกทำ Cash Flow ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ฝึกการขายอสังหาริมทรัพย์ตลอดจน บัญชี-ภาษีอสังหาริมทรัพย์โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อน โดยผู้เข้าอบรมมีตั้งแต่ ข้าราชการ ผู้จัดการธนาคาร และสถาบันการเงิน เจ้าของที่ดิน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยแต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 วัน ในการสอนวิธีการประเมินและศึกษาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ
        นอกจากนี้ ธอท. ยังมีการจัดอบรมภายในให้สำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการอบรมพนักงานเป็นจำนวนมาก เช่น ธนาคารหรือองค์กรของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

การอบรมที่ผ่านมา (สีแดงคือหลักสูตรอบรมที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 
2544    แนวทางการประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารสร้างค้างขนาดใหญ่ (27-28 ก.ค.ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
    Inhouse "ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สิน" (บง.ธนชาติ) (25 ส.ค. โรงแรมวินเซอร์)
    Inhouse "การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน และกรณีศึกษามูลค่าทรัพย์สิน" (บง.ธนชาติ) (17 ก.ย.ห้องประชุม บง.ธนชาติ)
    เผยผลวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด (25 Sep., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
    ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 (20 Nov., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
2543    ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์กลางปี 43 (3 Aug., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
2542    กลยุทธการลงทุนซื้อทรัพย์สินภายใต้โอกาสแห่งวิกฤต (3 Feb., ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    Assessing the Property Market for Investment (24 Feb., The Regent Bangkok)
    การประเมินค่าเครื่องจักรมืออาชีพ (1-2 Apr., ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    ประเมินค่าทรัพย์สิน หัวใจการแปรรูป-แก้หนี้-ฟื้นกิจการ (2 Jun., ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    AP100: ประเมินค่าทรัพย์สิน การอบรมวิธีการให้รู้จริงใน 3 วัน (3-5 มิ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    AP100: ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์การอบรมวิธีการให้รู้จริงใน 3 วัน (7-9 Oct., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
    การประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการโอนทรัพย์ชำระหนี้ (2 Sep., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
    ฟื้นชีพอาคาร & โครงการสร้างสร้าง (23 Nov., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
2541    Thailand's Real Estate: Strategic Surveys (16 Jun., The Regent Bangkok) BANGKOK LAND PRICE 1998-2000 (26 ก.พ. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
    ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติ-วิธีการในภาวะตกต่ำสุดขีดของประเทศไทย (26 ส.ค.JW Marriott สุขุมวิท 2)
    หลัก-เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน ทิศทางใหม่สำหรับมืออาชีพ (1 ต.ค. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
    การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์: ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (5-7 พ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2542 (11 พ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
2540    ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติ-วิธีการในภาวะตกต่ำสุดขีดของประเทศไทย (26 ส.ค. JW Marriott Hotel)
    หลัก-เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน ทิศทางใหม่สำหรับมืออาชีพ (1 ต.ค. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
2539    Real Estate Market Outlook 1997 (15 Jan., The Regent Bangkok)
    Real Estate Breakthrough: International Experience (20 Feb., UN-ESCAP Conference Centre)
    เคล็ดลับการพัฒนาที่ดิน ผ่านกรณีศึกษาโครงการเด่น (3 เม.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    ราคาที่ดินตกได้อย่างไร? (29 พ.ค. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
    Property Investment in Thailand Today (26 มิ.ย. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
    วิเคราะห์ความต้องการซื้อบ้านใน กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2540 (20 ส.ค. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
    แนวทางการประเมินค่าทรัพย์สินในสถานการณ์วิกฤติ (25 ก.ย. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
    เวนคืน-ค่าทดแทน ความเป็นธรรมสำหรับประชาชน (19 พ.ย. โรงแรมซันรูท พระราม 9)
    Thai Real Estate 1998 Charting a course Through the wreckage (ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2541) (3 ธ.ค.โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
    ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2541 (4 ธ.ค.โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
2538    การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักบริหาร (25-27 ก.พ.โรงแรมอิมพีเรียล ถ.วิทยุ)
2537    การวิจัยอสังหาริมทรัพย์เชิงปฏิบัติการสำหรับนักบริหาร (24-25 ม.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    ปฏิบัติการประเมินราคาสำหรับนักบริหาร (6-7 ก.พ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักบริหาร (4-5 ก.ย. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์)
2536    50 ทำเลทอง กทม.และปริมณฑล (28 ก.พ. โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)
    เวนคืน-ค่าทดแทน (3 เม.ย. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
    ทะลวงยอดขายด้วยยอดนักขาย (5 มิ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    สรุปสถานการณ์ครึ่งปี พ.ศ.2539: ตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทย (17 ก.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 5 (4 ส.ค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (20 ก.ย. เจริญธานี ปริ๊นเชส ขอนแก่น)
    สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (21 ก.ย. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา)
    สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคกลาง) (2 ต.ค. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์)
    สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาตเหนือ) (19 ต.ค. โรงแรมเวสทิน เชียงใหม่)
    สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคใต้) (2 พ.ย. โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สงขลา)
    ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540 (28 พ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
2535    ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 4 (22 ม.ค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    ยุทธการใหม่เชิงรุก: โอกาส-ความเป็นไปได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (15 มี.ค. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
    สรุปสถานการณ์ครึ่งปี++แนวโน้มครึ่งปีหลัง ตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2538 (26 ก.ค. โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22)
    ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2539 (7 ธ.ค. โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ)
2534    การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการลงทุนภาคธุรกิจ (5 ก.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักบริหาร (20 ก.ย. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
2533    ผู้ซื้อบ้านที่แท้จริง 2537 (3 มี.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 3 (25 เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    อาคารชุดราคาถูก : ทิศทางการลงทุน (14 ก.ค. โรงแรมฮิลตัน วิทยุ)
    รูปแบบใหม่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเอเซีย (27 ต.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
    ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2538 (7 ธ.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
2532    สัมมนาชุมชนแออัดกับการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย (3 ก.พ. บ้านเซเวีย)
    ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 2 (25 เม.ย. หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    ผู้ซื้อบ้านที่แท้จริง เครื่องชี้ภาวะธุรกิจบ้านแสนล้าน (1 เม.ย. โรงแรมฮิลตัน วิทยุ)
    กลยุทธผ่าทางตันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย แบบอย่าง-บทเรียนจาก ตปท. (17 ส.ค. ห้องประชุม สหประชาชาติ)
2531    50 ทำเลทอง กทม.และปริมณฑล 2535-2540 (17,24 มี.ค. โรงแรมรีนเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
    ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 1(29 ส.ค. หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2536 (21 ต.ค. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของสถานที่ ที่กรุณาให้คณะอบรมเข้าไปเยี่ยมชม
โรงแรมแมนฮัตตัน
คลองหลวง, ปทุมธานี โทร. 02 908 6666
โครงการชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟคลับ
ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี โทร. 02 598 2555