RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Cash flow) รุ่นที่ 32
(สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์)
(วันที่ 1 กรกฎาคม, 7, 21, 28 สิงหาคม 2553 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถ.พระราม 9)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย