RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 11 (สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
(วันจันทร์ที่ 16 - อังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย