ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมณเทียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2553
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย