ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2553
แถวยืน: อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณปัทมา จันทรานุกูล คุณธงชัย ปิยะสันติวงศ์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์
ดร.โสภณ พรโชคชัย แถวนั่ง: คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย