ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2552
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: ศ.อาเชอร์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ดร.ริชาร์ด หวอด ดร.แคธี บี กอสส์ ดร.ดาร์ แอล กอสส์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย