ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2552
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย