ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2551
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อาจารย์จอห์น คูเปอร์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย